درخت زندگی | بلاگ

درخت زندگی

تعرفه تبلیغات در سایت
 .
The Tree of Life
.
<a href='http://iali-keshvari-doghaeie.niloblog.com/p/3/'>درخت</a> زندگی
.
نام علمی : Juniperus excelsa
ارس پیر همیشه سبز چند صد ساله یا شاید بیشتر.. که قطری بیش از یک و نیم متر دارد. دهستان دوغایی.

درخت.. این ریسمان سبز زمین به آسمان.
نوشتن درباره ی این موجودات اسرار آمیز و کهنسال و پر شکوه سخت است..
در اغلب فرهنگ ها و ادیان پرستش یا ستایش شده اند. 
به ویژه درختان همیشه سبز.. مظهر و نشانه ی حیات و جاودانگی.. بی مرگی و تناسخ.. ارتباط بین زمین و آسمان.. زایش و خرد و حکمت.. بوده اند.
انسان همواره مسحورشان بوده.. از عدن تا هبوطش بر خاک.. فرهنگ هایی معتقدند انسان درخت است و درخت انسان. هر دو دانه ای بودند که بر خاک افتاده اند.. ریشه کردند و برخاستند و هنوز سودای بازگشت به آسمان دارند..
هر چه هست باورها هنوز به اشکال متفاوت زنده اند. مانند سنت دخیل بستن..
بستن پارچه ای به درخت همیشه سبز زندگی.. مادر مقدس.. موجودی باشعور.. درخت زندگی...
به امید برآورده شدن حاجت و آرزو.. و انتظار تا پوسیدن پارچه... اما جدا از این باورها، آنچه مهم است اهمیت حضور این موجودات سبز و بخشنده در زندگی ماست...
.
#tree#the_tree_of_life#life#mother#Juniperus_excelsa#Iran#persian#quchan#ghochan#Doghaei#قوچان#دوغایی#درخت_مقدس#درخت_زندگی#ارس#درخت#زندگی#حیات#love#عشق#

 The Tree of Life

.

درخت زندگی

.

نام علمی : Juniperus excelsa

ارس پیر همیشه سبز چند صد ساله یا شاید بیشتر.. که قطری بیش از یک و نیم متر دارد. دهستان دوغایی.

 

درخت.. این ریسمان سبز زمین به آسمان.

نوشتن درباره ی این موجودات اسرار آمیز و کهنسال و پر شکوه سخت است..

در اغلب فرهنگ ها و ادیان پرستش یا ستایش شده اند. 

به ویژه درختان همیشه سبز.. مظهر و نشانه ی حیات و جاودانگی.. بی مرگی و تناسخ.. ارتباط بین زمین و آسمان.. زایش و خرد و حکمت.. بوده اند.

انسان همواره مسحورشان بوده.. از عدن تا هبوطش بر خاک.. فرهنگ هایی معتقدند انسان درخت است و درخت انسان. هر دو دانه ای بودند که بر خاک افتاده اند.. ریشه کردند و برخاستند و هنوز سودای بازگشت به آسمان دارند..

هر چه هست باورها هنوز به اشکال متفاوت زنده اند. مانند سنت دخیل بستن..

بستن پارچه ای به درخت همیشه سبز زندگی.. مادر مقدس.. موجودی باشعور.. درخت زندگی...

به امید برآورده شدن حاجت و آرزو.. و انتظار تا پوسیدن پارچه... اما جدا از این باورها، آنچه مهم است اهمیت حضور این موجودات سبز و بخشنده در زندگی ماست...

درخت زندگی,درخت زندگی در ایران باستان,درخت زندگی کابالا,درخت زندگی و ارزش فرهنگی,درخت زندگی فیلم,درخت زندگی در مخچه,درخت زندگی مخچه,درخت زندگی در کابالا,درخت زندگی در مغز,درخت زندگی ترنس مالیک,...
نویسنده : بازدید : 27 تاريخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت: 2:14